Wyjazdy motywacyjne – cele i założenia

Wyjazdy motywacyjne są znaną i cenioną metodą wynagradzania pracowników za realizację określonych zadań i szczególne osiągnięcia. W przypadku wyjazdów motywacyjnych to pracodawcy finansują pracownikom nagrodę. Celem wyjazdu jest wzbudzenie u pracownika entuzjazmu i wdzięczności, a tym samym lojalności w stosunku do firmy, zacieśnienie współpracy, zwiększenie zaufania oraz poprawa wizerunku firmy. Wyjazdy integracyjne mają zachęcać pracownika […]

Co oznacza angielska nazwa 'incentive travel’?

Termin incentive travel to nic innego jak turystyka motywacyjna. Są to podróże pracowników opłacane przez ich pracodawców w ramach nagrody za realizację określonych zadań, za szczególne osiągnięcia lub też jako zachęta na przyszłość. Turystyka motywacyjna jest gałęzią turystyki biznesowej. Tego typu wyjazdy przeznaczone są zazwyczaj dla pracowników, łączące charakter rekreacyjny z celem podniesienia statusu zawodowego […]