Wyjazdy motywacyjne – cele i założenia

spotkanie1Wyjazdy motywacyjne są znaną i cenioną metodą wynagradzania pracowników za realizację określonych zadań i szczególne osiągnięcia. W przypadku wyjazdów motywacyjnych to pracodawcy finansują pracownikom nagrodę.

Celem wyjazdu jest wzbudzenie u pracownika entuzjazmu i wdzięczności, a tym samym lojalności w stosunku do firmy, zacieśnienie współpracy, zwiększenie zaufania oraz poprawa wizerunku firmy. Wyjazdy integracyjne mają zachęcać pracownika do realizacji ambitnych celów firmy, poprzez osiąganie lub wychodzenie poza cele indywidualne lub grupowe. Wyjazd motywacyjny łączy potrzeby odpoczynku, aktywności fizycznej, chęci poznania innych ludzi i kultur z pragnieniami podniesienia statusu zawodowego oraz prestiżu środowiskowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.